IGOLOGIC – KYC SYSTEM

Służy do pełnej analizy, weryfikacji osób oraz podmiotów, tj. klientów rejestrujących się w systemie
w celu uzyskania wiarygodności niezbędnej do otrzymania dostępu oraz możliwości korzystania z elektronicznych usług płatniczych
oferowanych przez banki i pozostałe instytucje płatnicze.

O SYSTEMIE

System pozwala na swobodną rejestrację osób oraz podmiotów, a także weryfikuje zarejestrowanych klientów pod względem ryzyka związanego z wprowadzeniem do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu.

KYC dostarcza wielowymiarowej analizy klienta i wystawia certyfikat jego tożsamości lub przekazuje ostrzeżenia o podejrzeniu nadużycia. Jest doskonałą odpowiedzią na brak ujednoliconego mechanizmu weryfikacji i analizy danych klientów oraz ich identyfikacji zgodnie z polskimi i unijnymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki rozwiniętym funkcjonalnościom oraz szeregu zabezpieczeń ochrony danych, system umożliwia pełną weryfikację i potwierdzenie tożsamości użytkownika, który chce skorzystać z usług finansowych oferowanych przez banki i pozostałe instytucje finansowe. KYC służy do wsparcia instytucji finansowych i branży ecommerce w procesie identyfikacji i rejestracji klientów w jednym z najbardziej popularnych kanałów sprzedaży tj. w internecie w oparciu o technologię blockchain. Platforma KYC dokonuje niepodważalnego uwierzytelniania danych oraz autoryzacji tożsamości klienta. System weryfikuje dane klientów i treści dostarczonych dokumentów poprzez automatyczne i zintegrowane połączenia z zewnętrznymi systemami oraz przeprowadza własną analizę wszystkich atrybutów i cech zgromadzonych danych. KYC dokonuje weryfikacji danych personalnych i teleadresowych, dokumentów tożsamości, zdjęć w dokumentach i zdjęcia selfie (geolokalizacja wykonanego zdjęcia, parametry techniczne aparatu, adres IP i inne parametry na podstawie metadanych), czasów reakcji, profili w mediach społecznościowych oraz wielu innych parametrów i wzorców zachowania pozwalających na opracowanie unikalnego profilu tożsamości użytkownika w internecie. Połączenie tak opracowanych danych pozwala na identyfikację, klasyfikację klientów oraz jednoznaczne odróżnienie klientów od oszustów na podstawie określonych cech, profili i scenariuszy zachowania. System KYC służy do pełnej analizy weryfikacji osób oraz podmiotów, tj. klientów rejestrujących się w systemie w celu uzyskania wiarygodności i potwierdzenie tożsamości niezbędnej do otrzymania dostępu do systemów instytucji finansowych oraz możliwości korzystania z elektronicznych usług płatniczych oferowanych przez banki i pozostałe instytucje płatnicze. Analizie i weryfikacji podlegają wszystkie rejestrujące się w systemie osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne. KYC automatycznie przeprowadza analizę oraz weryfikację zarejestrowanych osób i podmiotów.

Procesy biznesowe, jakie obsługuje system:  

 • Proces analizy danych klientów i przesyłania informacji odnośnie wykrytych nadużyć
 • Proces oceny ryzyka występującego w ramach działalności instytucji finansowej
 • Proces komunikacji systemu KYC oraz systemów Partnerów
 • Proces zarządzania bazą danych Partnerów

Korzyści uzyskane w wyniku wdrożenia systemu:

 • znaczący wzrost renomy i pozycji przedsiębiorstwa,
 • promowanie działalności przedsiębiorstwa przy zastosowaniu metod marketing automation,
 • korzyści związane z możliwością internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa,
 • zdobycie zaufania najbardziej znaczących firm działających w sektorze finansowym, zdobycie renomy lidera na rynku systemów weryfikacji dostępu do systemów instytucji finansowych.

Dodatkowe efekty wdrożenia systemu:

Zmniejszenie liczby przestępstw finansowych, w wyniku których straty ponoszą nie tylko banki, instytucje kredytowe, ale również Skarb Państwa, samorządy (w ramach tego typu przestępstw następuje uszczuplenie przychodów podatkowych)

Wdrożenie systemu KYC przyczynia się do rozwiązania istniejących na rynku usług finansowych problemów, w tym zdefiniowanych typów nadużyć. KYC jest odpowiedzią na brak jednolitego standardu bezpieczeństwa w bankach i pozostałych instytucjach płatniczych, które borykają się z wciąż wzrastającą liczbą fraudów. KYC jako przełomowe rozwiązanie na rynku usług finansowych, w sposób rewolucyjny zabezpiecza zarejestrowane dane użytkowników oraz eliminuje działania podejmowane przez oszustów blokując zagrożenia, takie jak:

 • otwieranie rachunków bankowych na podstawie skradzionych dokumentów,
 • wyrobienia nowych instrumentów płatniczych, tj. karty kredytowe, pożyczki lub inne świadczenia,
 • zamawianie produktów i usług przez osoby nieupoważnione,
 • przejęcie istniejących kont bankowych,
 • zawieranie umów z operatorami telekomunikacyjnymi,
 • wyrobienie dokumentów tj. paszport czy prawo jazdy,
 • kradzież tożsamości (używanie skradzionej tożsamości) i podszywanie się.
STANDARD KYC

Standard KYC wpływa korzystnie na rozwój i bezpieczeństwo rozliczeń finansowego w internecie. Wdrożenie niesie ze sobą szereg korzyści w porównaniu do realizacji tych samych zadań manualnie:

 • skrócenie procesu weryfikacji klientów,
 • wyeliminowanie błędów, których przyczyną może być czynnik ludzki,
 • zwiększenie skalowalności systemu, co pozwala na obsługę nawet kilkuset tysięcy podmiotów i realizację milionów zapytań o weryfikację tożsamości klientów własnych i klientów innych instytucji finansowych,
 • rezygnacja z zatrudniania niskowykwalifikowanych pracowników zajmujących się ręczną realizacją procesów biznesowych,
 • zmiana alokacji zasobów pracowniczych i skierowanie pracowników do działań związanych realizacją strategii rozwoju firmy,
 • zmniejszenie nakładów pracowniczych na działalność operacyjną związaną z realizacją pojedynczych usług,
 • otwarty system pozwala na dołączanie do niego kolejnych banków oraz instytucji finansowych,
 • zmniejszenie ilości dokumentacji papierowej i związane z tym korzyści ekologiczne.

Wdrożenie systemu KYC ma szansę zrewolucjonizować rynek usług finansowych w kraju, a następnie za granicą. Innowacyjność rozwiązania polega na wprowadzeniu nowego standardu weryfikacji, monitorowania i potwierdzenia tożsamości użytkowników w Internecie. System KYC wprowadza unikatowe, niedostępne dotychczas rozwiązanie, które jednocześnie umożliwia weryfikację i analizę danych użytkowników na potrzeby własne oraz innych instytucji finansowych i przedsiębiorców.

KONTAKT
W SPRAWIE DOSTĘPU DO SYSTEMU IGOKYC BIOMETRIA NAPISZ:

TELEFON

 + 48 508 637 150

ADRES

IgoLogic P.S.A.

ul. Nałęczowska 18A/198

20-701 Lublin

REGON: 364205533

NIP: 9462659376

  IGOLOGIC P.S.A.

  ul. Nałęczowska 18A/198
  20-701 Lublin
  REGON: 364205533
  NIP: 9462659376

  SPÓŁKA PORTFELOWA
  NETRIX VENTURES