Projekty

Poddziałanie 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Contract number: 02.03.01-06-0015/18-00

Project title: "Innovation consultancy services supporting the implementation process of the innovative IgoKYC system".

Project goals: The project goal is to increase the potential of Igologic Sp. z o.o. to implement product and process innovation in your own enterprise, increase innovation, improve and streamline the process of implementing technological innovations.

Planned effects: Use by Igologic Sp. z o.o. pro-innovative advisory services offered by BEI will allow to increase the company's innovation and will improve and improve the process of implementing technological innovations.

The result of the project will be the implementation of technological innovations in Igologic Sp. z o.o.

Project value: PLN 1 430 400
Contribution of European Funds: PLN 1 001 280

Poddziałanie 3.3.1: „Polskie Mosty Technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Contract number: UG-PMT/1057/7N/2019-SIN

Project goals:

Celem projektu jest rozpoczęcie działalności eksportowej w oparciu o produkt IgoKYC poprzez realizację:

  • działań krajowych: analizę rynku docelowego, analizę potencjału spółki i produktu, opracowanie modelu biznesowego i strategii wejścia na nowy rynek zagraniczny, analizę aspektów formalno-prawnych w planowaniu ekspansji na rynki zagraniczne;
  • działań zagranicznych: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem dokumentacji dla certyfikacji produktu, analizy prawnej oraz innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Singapuru, zakup usług doradczych związanych z opracowaniem dokumentów niezbędnych do wdrożenia produktów na rynku docelowym, zakup usług doradczych niezbędnych w procesie certyfikacji oraz w procesie pozyskiwania niezbędnych licencji, udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

Planned effects:

Rezultatem projektu będzie podjęcie współpracy i podpisanie zagranicznych kontraktów handlowych oraz uzyskiwanie przychodów z działalności eksportowej.

Project value: 200 000,00 PLN

Contribution of European Funds: 100%